Udruga umirovljenika grada Krka

Josipa Jurja Strossmayera 24, 51500 Krk

Primanje stranaka je srijedom  od 10-12 sati.

Telefon 051 520-051

E-mail: info@umirovljenici-grada-krka.hr

 

Predsjednik udruge: Ivan Bolonić

E-mail: predsjednik@umirovljenici-grada-krka.hr

Mob: 091 122-1438

Dopredsjednik uduge: Josip Španjić

E-mail: dopredsjednik@umirovljenici-grada-krka.hr

Mob: 091 895-7052

Tajnik udruge: Vlatko Martinović

E-mail: tajnik@umirovljenici-grada-krka.hr

Mob: 098 260-093

Blagajnik udruge: Zvjezdana Velnić

E-mail: blagajnik@umirovljenici-grada-krka.hr

Mob: 091 545-1094