Udruga umirovljenika   Grada Krka osnovana je 13.02.1998. godine.

Tijekom proteklih  gotovo  dvadeset godina prilagođavala  se je svim promjenama  Zakona o udrugama, usklađivala  svoje financijsko  poslovanje  izmjenjenim  zakonskim promjenama, ali  joj  je uvijek ostao osnovni cilj, a to je briga o umirovljenicima   i osobama starije životne dobi s ciljem zaštlte, promidbe   i  unaprijeđenja   prava umirovljenika, te zalaganje za poboljšanje  materljalnog, socijalnog, društvenog i kulturnog  standarda svojih članova. Sve gore navedeno i ostalo navedeno u članku 7. Statuta Udruge je područje  djelovanja,  a ciljevi su zaštlta i unaprijeđenje prava umirovljenika.

Upravo zadnje usklađivanje  sa Zakonom o Udrugama obavljeno  je tijekom 2015. godine  i  naša je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 17. srpnja 2015. godine  te joj je odobren  rad sukladno novim propisima rješeniem  Ureda Državne  uprave u Primorsko-goranskoj  županiji, Sluzbe za opću upravu  lspostava u Krku, Klasa: UP/1-230-02/15-02/44  URBROJ: 2170-10-02/6-15-2. Registarski broj udruge je 08000430, OIB:87108816444.

Sjediste udruge je Krku u ulici J. J. Strossmayera 24.

Primanje  stranaka je srijedom  od 10-12 sati.

U skladu sa Zakonom o udrugama  Udruga provodi  svoju aktivnost  kroz tijela udruge i  to: SKUPŠTINA, IZVRŠNI ODBOR, NADZORNI ODBOR, PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK, TAJNIK, LIKVIDATOR i SOCIJALNI ODBOR.

Način rada i  funkcioniranje   svih tijela  propisani su Statutom  udruge.

Izvršni odbor

 1.  Ivan Bolonić, predsjednik udruge
 2. Josip Španjić, dopredsjednik udruge
 3. Vlatko Martinović, tajnik udruge
 4. Todor Dukić, član
 5. Marija Dekanić, član
 6. Zvjezdana Velnić, član
 7. Mira Polonijo
 8. Štefica Vukas
 9. Kata Braut
 10. Marinka Orlić
 11. Željko Petković

Nadzorni odbor

 1. Gordana Dekanić
 2. Jasna Rimbaldo, član
 3. Marijan Barbalić, član

Likvidator udruge 

 1. Jadranka Toić

Socijalno vijeće 

 1. Katica Braut, predsjednica
 2. Marijan Rušin, član
 3. Anton Giorgolo